Prosjekter        Om oss       Instagram
Facebook

Oversiktsbilde over grenden. Nybygg vist i gult.

Ormsundveien Økogrend

Ormsundveien Økogrend er et verkstedsutviklet skisseprosjekt støttet av Husbanken som ser på mulighetene for å skape et inkluderende byøkologisk boligprosjekt i to gamle sveitservillaer og en tidligere leir fra andre verdenskrig. Prosjektet har vært gjort i samråd med fagmiljøer som Bygg og Bevar og Byantikvaren og presenterer modeller for lavteknologisk oppgradering av verneverdige byginger.


Utarbeidet som Eriksen Skajaa Arkitekter med Arild Eriksen som prosjektleder. Grenda videreutvikles av Fragment.

År: 2017
Team: Arild Eriksen, Joakim Skajaa, Oda Ellensdatter Solberg, Cathrine Finnema, Joachim Haug, Mattias Fredrik Josefsson, Vendula Urbanova
Status: Skisseprosjekt
Klient: Ormsundveien Økogrend / Husbanken
Sted: Oslo

Det er også tegnet en selvbyggerbygård hvor beboerne skal planlegge og bygge selv samt mikroatelierer for kunstnere som skal forvaltes i samråd med en av kunstnerorganisasjonene. I tillegg er det avsatt store områder til dyrking og mens leilighetene er små er det mye fellesareale som vaskeri, spiserom, storkjøkken og verksteder. Det er også foreslått en rekke nærmiljøfunksjoner som nærhelsesenter og barnehage i det rehabiliterte vinkelbygget.

Dyrking mellom husene

Mikroatelier

Plassen

Mark