Prosjekter        Om oss       Instagram
Facebook

Om Fragment

Fragment er et arkitektkontor som arbeider med inkluderende stedsutvikling og den flerfunksjonelle byen.

Kontoret tegner både tjenestetilbud i by og tettsted som skole og kulturhus. Men vi har et spesielt hjerte for bolig.  Og vi tegner med omtanke for natur og nabolag, alltid med grundig brukermedvirkning og en visshet om at de som skal bruke husene vet best hvordan de ønsker å ha det. Men kanskje vi kan foreslå noe som gjør det enda litt bedre?

Fragment arbeider med bynatur og byøkologi, både gjennom forskning og utviklingsprosjekter som Sanke og vi arbeider med sosial bærekraft gjennom prosjekter som Ormsundveien Økogrend og Kunstnerboliger for Unge Kunstneres Samfund


Arild Eriksen

Arild Eriksen (f.1973) har master i arkitektur fra Bergen Arkitekthøgskole i 2004. Etter flere år som ansatt hos kontorer som Griff, Kristin Jarmund Arkitekter og Lund Hagem Arkitekter startet han Eriksen Skajaa Arkitekter i 2010 med Joakim Skajaa. I 2018 startet han Fragment for å arbeide videre med det politiske og samfunnsorienterte fokuset. 

Han har undervist både på Arkitekthøgskolen i Oslo, Bergen Arkitekthøgskole, NMBU og for IBA Thüringen i Tyskland. Han sitter i styret i Leieboerforeningen og ROM For Kunst og Arkitektur og er blant annet juryleder for Arnstein Arneberg prisen.


arild@fragmentoslo.no
+47 936 94 211

 
Lisa Barahona

Lisa Angelica Nørbech Barahona (f.1988) har master i arkitektur fra AHO i 2017.

Sammen med to medstudenter startet hun Tøyen Tegnelaboratorium og gjorde seg bemerket med en diplomoppgave som så på muligheter for å utvikle nye og sosiale boligkonsepter gjennom brukermedvirkning på Tøyen.

Lisa har erfaring fra planprogram for Haugerud og Trosterud, Stedsanalyse for Sjøholt diverse plan og designkonkurranser fra byer og tettsteder i Norge.


Lisa er i morspermisjon

         

Cathrine Finnema

Cathrine Finnema (f.1988) har master i arkitektur fra AHO i 2017.

Hun har blant annet arbeidet med kunstnerboliger i Hovinbyen, Ormsundveien Økogrend og Holmestrand Montessori.

Cathrine er i tillegg utdannet illustratør og arbeider med grafisk design og illustrasjon i flere av kontorets prosjekter, blant annet Pollen no3 og KORO konferansen.  


cathrine@fragmentoslo.no
+47 975 74 191 
Thea Chronie-De Maria

Thea Chronie-De Maria (f. 1990) har master i arkitektur fra AHO i 2018.

Hun arbeidet i studietiden hos Rintala Eggertson Arkitekter og Fala Atelier i Portugal, men har også omfattende erfaring fra organisering av utstilling og arrangementer.

Hun  var ansvarlig for kontorets avvikling av KORO konferansen Kunsten å utvikle en by og skisseprosjektet for Interkulturelt Museum og arbeider med utviklingen av byggfelleskapet Grønt Nabofellesskap og flere FOU prosjekter.  


thea@fragmentoslo.no
+47 940 82 121
     
Jon Danielsen Aarhus

Jon Danielsen Aarhus (f. 1983) har master i arkitektur fra NTNU i 2018.


Han har arbeidet hos HRTB, Jarmund Vigsnæs, Einar jarmund & Co og Vigsnæs + Kosberg Arkitekter, men også egen praksis, og er en gjennomføringsdyktig og erfaren arkitekt og saksbehandler. 


I egen praksis JDAA er han publisert i en rekke magasiner og bøker og var ett av 11 kontorer i magasinet Wallpaper sitt “Architects Directory” i 2017.